nagłówek

nagłówek

Święty Jan Kanty

WITAMY NA ARCHIWALNEJ STRONIE PARAFII MALEC - JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ AKTUALNĄ STRONĘ PARAFII WEJDŹ NA:
http://malec.duszpasterstwa.bielsko.pl/

Nasz Patron–Ś
w. Jan Kanty, właściwie nazywał się Jan Wacięga, a urodził się w naszej miejscowości, w Malcu - pod Kętami, stąd Kanty.

Historia parafii

Już w początkach XIV wieku Malec jest notowany jako własność szlachecka. W XV wieku stanowi istotny punkt strategiczny w walkach między księstwem oświęcimsko-zatorskim a krakowskimi rycerzami. Pod koniec tego wieku Kazimierz Jagiellończyk ofiaruje „dobra maleckie” Piotrowi Komorowskiemu, przez którego aż do przełomu XVI i XVII wieku należą do rodu Jordanów. W roku 1630 nowy właściciel – Mikołaj Wolski z Podhajec zapisuje Malec ufundowanemu przez siebie klasztorowi Kamedułów w podkrakowskich Bielanach. 154 lata później austriacki cesarz Józef II odbiera wieś zakonnikom i przeznacza ją na „fundusz religijny”. Następnie Malec przechodzi w prywatne ręce Larischów, dalej hrabiów Borkowskich, a w okresie międzywojennym na ziemiach maleckich gospodarzy Karol Hampel. Po reformie rolnej część majątku przejmuje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda”.

Życie religijne związane było z parafią w Osieku. Tam też mieszkańcy Malca chodzili do kościoła. Początkiem uniezależniania się od ośrodka osieckiego było wybudowanie w latach 1848-49 kapliczki – wotum po panującej dwa lata wcześniej zarazie. Stała się ona miejscem postoju pątników z okolic Rzyk, Andrychowa, Roczyn i Bulowic zmierzających na odpusty do Bielan i z powrotem. Pielgrzymki te obchodziły kaplicę w koło modląc się i śpiewając. W maju mieszkańcy gromadzili się tutaj, aby odmawiać litanię i śpiewać pieśni Maryjne. W roku 1892 staraniem osieckiego księdza proboszcza Franciszka Zadęckiego odprawiona w niej została pierwsza msza św. Była to ogromna uroczystość z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, procesją i… wystrzałami z moździerzy, które specjalnie na tę okoliczność sprowadzono z Osieka.


W czasie okupacji mszy świętych już tu nie było, tylko nabożeństwa majowe. W innych miesiącach w każdą niedzielę po południu śpiewano Litanię Loretańską i pieśni Maryjne. W październiku gromadzono się licznie na wspólnym różańcu. Od 1941 roku kaplica służyła jako punkt spotkań konspiracyjnych, których punktem konspiracyjnym było słuchanie ukrytego w ołtarzu radia. Gdy w latach 1942-43 niemieccy osadnicy zaczęli niszczyć krzyże i kapliczki, na polecenie ks. Proboszcza Wojciecha Pitali zostają przeniesione do Osieka ołtarzowe relikwie, natomiast za wstawiennictwem opiekującego się kaplicą pana Ludwika Palmy, pozostawiono w ołtarzu obraz Matki Bożej Gromnicznej. Jej to obecności niektórzy przypisują dosyć szczęśliwe przeżycie przez Malec okupacji, mimo aktywnego udziału jego mieszkańców w ruchu oporu.
Zaraz po wojnie umieszczono w ołtarzu nowe relikwie: błogosławionego Jozafata Kuncewicza i św. Tomasza Becketa. Nowy proboszcz osieckiej parafii Władysław Groks wprowadza częstsze odprawianie mszy św., a nie tylko dwa razy w roku jak to było przed wojną. Zaprowadza również nabożeństwo do św. Jana Kantego oraz zaczyna szerzyć w Malcu Jego kult, myśląc o wzniesieniu świątyni ku czci Świętego.

św. Jan Kanty

W roku 1956 pierwszy raz w historii Malec przeżywa wizytację biskupią. Przybycie krakowskiego biskupa Franciszka Jopa mobilizuje mieszkańców do budowy wieżyczki umożliwiającej zawieszenie dzwony. W tym samym czasie realizując zamysł ks. Władysława Grohsa rozpoczęto starania o budowę kościoła, gromadząc w tym celu pierwsze materiały. Niestety z powodu niesprzyjającego klimatu politycznego nie dało się tego zamiaru w tym czasie zrealizować. Dlatego do istniejącej już kapliczki dobudowano tylko nowe pomieszczenie, aby większa ilość uczestników nabożeństw mogła pomieścić się pod dachem.

Teraz też regularnie, w każdą niedzielę przyjeżdżał ksiądz z Osieka aby odprawić Mszę św., a z czasem zaczęto tu również udzielać sakramentów świętych.Katechizacja dzieci i młodzież miała miejsce w życzliwie udostępnianych prywatnych domach parafian.

W niedzielę 23 grudnia 1973 roku z okazji pięćsetnej rocznicy urodzin św. Jana Kantego, w skutek starań ks. Kanonika Władysława Grohsa , byłego proboszcz Osieka i Malca w Kapliczce odprawiona została Msza Święta przez kardynała Karola Wojtyłe, ówczesnego biskupa krakowskiego który za 5 lat został papieżem.
Podczas swej wizyty skierował do naszych mieszkańców pamiętne słowa, pełne otuchy i nadziei w budowaniu nowego kościoła: „Wiele słyszałem o Was i o tej trosce, jaką okazaliście dla Waszej wspólnoty chrześcijańskiej i parafialnej, i której dowiedliście , rozprzestrzeniając tę starą Kaplicę, która przecież nie mogła wystarczyć Waszej rozwijającej się miejscowości i społeczności. Chcieliście mieć dach nad głową (…) i postaraliście się o to. Przybywam dzisiaj do Was, ażeby podkreślić, że wie o tym biskup kościoła krakowskiego, i wyraża Wam z powodu tej troski, słowa uznania i podzięki, bo to jest Nasza wspólna sprawa i troska…”
 

 W 1981 roku staraniem księdza katechety z Osieka Krzysztofa Strauba wybudowano, pełniący później funkcję plebani, dom katechetyczny.

W sprzyjającym okresie parafianie pod przewodnictwem proboszcza osieckiego ks. Kanonika Franciszka Nogi rozpoczęli starania o pozwolenie na budowę swojej świątyni w Malcu.

Papież Jan Paweł II święci kamień węgielny, z lewej ks. Rajda z Osieka


Przed drugą przerwą zimową, gdy mury osiągnęły 8 metrów, w czwartek 22 listopada 1984 roku Jego Ekscelencja Ks. Franciszek Kardynał Macharski dokonał uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do Polski. Parafialna uroczystość poprzedzona dniem spowiedzi św. Zgromadziła prawie wszystkich mieszkańców Malca oraz licznych gości.

kard. Macharski wmurowuje kamień węgielny

Następne lata to żmudne zmaganie się z oporną materią budowlaną i kłopotami finansowymi. Ofiarność Malca musi być wspomagana zaangażowaniem parafii macierzystej w Osieku, ofiarami licznych parafii diecezji krakowskiej oraz pomocą finansową Wydziału Budownictwa Sakralnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Od początku do budowy świątyni zostaje delegowany osiecki wikariusz ks. Zdzisław Budek. Jest sercem i motorem budowlanego duszpasterstwa, które funkcjonuje wokół kapłańskiego powołania. Rok 1987 kończy się zamknięciem bryły kościoła dachem i pokrycie go miedzianą blachą. 1 lipca 1988 roku ks. Z. Budek zamieszkuje w Malcu otrzymując polecenie organizacji samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego.

Kościół podczas budowy

W roku 1989 ma miejsce I suma odpustowa ku czci św. Jana Kantego w murach nowej świątyni. Dzięki łasce bożej, pracy i ofiarności wiernych Malec ma swój funkcjonujący kościół. 1 września 1990 roku J.E. ks. Bp Kazimierz Górny udziela pierwszego Sakramentu Bierzmowania. Na stałe w życie malczan wpisały się: różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majówki.

W styczniu 1991 roku dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Franciszka kard. Macharskiego zostaje erygowana w Malcu parafia pw. Św. Jana Kantego. Jej proboszczem – po 16 latach posługi kapłańskiej – został ks. Zdzisław Budek.

25 czerwca 1991 roku dekretem biskupim w miejsce ks. Budka proboszczem maleckiej parafii zostaje ks. Jacek Jaskiernia. Jest to jego pierwsze proboszczowanie.
Kościół po zakończeniu budowy

Odpust ku czci św. Jana Kantego w 1991 roku staje się okazją do zredagowania pierwszego numeru parafialnego czasopisma, które przyjmuje tytuł wskazujący na jego bezpośredni i niezobowiązujący czasowo charakter – List do Parafian.

Cały czas trwa upiększanie kościoła. Wykańczane są kolejne elementy świątyni. W roku 1993 gruntownie odrestaurowano kapliczkę koło kościoła oraz zakupiono działkę z myślą o budowie plebanii.

W roku 1995 ma miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna parafii w Malcu. Dokonuje jej Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej J. E. ks. Biskup Tadeusz Rakoczy. Parafię odwiedza niespodziewanie także Nuncjusz Apostolski Rwandy J. E. ks. Bp Juliusz Janusz.

Kościół w Malcu

Kolejne lata w życiu parafii to żmudna, codzienna praca duszpasterska. Ukończona zostaje budowa plebanii. W wakacje roku 2006 parafię opuszcza ks. proboszcz Jacek Jaskiernia przeniesiony dekretem biskupim do parafii w Żabnicy. Jego miejsce zajmuje ks. Jan Gawlas.

ks. Jan Gawlas
Od samego początku oprócz pracy duszpasterskiej prowadzone są prace związane z wykończeniem i upiększaniem wnętrza kościoła  a także jego obejściem .
 Dzięki ofiarności parafian, sponsorom i darczyńcom  wykonuje się wiele bardzo kosztownych prac. Powstaje drugi parking dla samochodów, w miejsce nieefektywnej instalacji centralnego ogrzewania zainstalowany zostaje nowoczesny system klimatyzacyjny ,  wnętrze kościoła zostaje pomalowane,  z powodu wady musiał być przeprowadzony remont elewacji i wieży kościelnej,  
  
 zmienione zostaje wysłużone nagłośnienie na system multimedialny , w oknach zabudowane zostają klasyczne witraże, w obejściu kościoła powstaje chodnik procesyjny, parking dla osób niepełnosprawnych  a skarpy obsadzone zostają krzewami ozdobnymi.
 
Tradycją stają się pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka organizowane corocznie w ogrodach plebańskich. Dzięki wielu atrakcją gromadzą całe rodziny nie tylko z naszej parafii.  Całość dochodu przeznaczana jest na cele budowlane.
 
Podczas wizyty kanonicznej 12-14 kwietnia 2013 roku ks. bp. Tadeusz Rakoczy-Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej wręczył ks. Janowi nominację na proboszcza ( jak podkreślił za wielki ogrom prac w tak małej parafii).
W  dniu 23 maja 2013 roku ks. proboszcz Jan obchodził podwójny jubileusz - 30 rocznicę święceń kapłańskich oraz 57 rocznicę urodzin. Była to okazja do podziękowania za trud wniesiony w naszą parafię.


Wielkim pragnieniem ks. Jana było sprowadzenie na stałe do naszego kościoła relikwii bł. Jana Pawła II oraz św. siostry Faustyny . Udaje się ten trudny cel osiągnąć w 2013 roku, 17 lipca zostają uroczyście wprowadzone relikwie bł. Jana Pawła II a 18 października relikwie św. siostry Faustyny. 30 grudnia zostają wystawione  wraz z relikwiami św. Jana Kantego w szklanej gablocie w naszej świątyni.