nagłówek

nagłówek

Święty Jan Kanty

WITAMY NA ARCHIWALNEJ STRONIE PARAFII MALEC - JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ AKTUALNĄ STRONĘ PARAFII WEJDŹ NA:
http://malec.duszpasterstwa.bielsko.pl/

Nasz Patron–Ś
w. Jan Kanty, właściwie nazywał się Jan Wacięga, a urodził się w naszej miejscowości, w Malcu - pod Kętami, stąd Kanty.

LIST OD MIESZKAŃCÓW MALCA PRZEKAZANY NA RĘCE BISKUPA ROMANA PINDLAMalec dn.17.06.2015r.
Ks. Biskup Roman Pindel
Diecezja Bielsko- Żywiecka
43-300 Bielsko-Biała
 Ul. Żeromskiego 5


Minęło 18 m-cy od czasu udzielenia ks. Proboszczowi Janowi Gawlasowi urlopu i nakazu leczenia. W tym czasie ks. Jan odbył i zakończył leczenie, a na czas urlopu został skierowany na inną parafię jako pomoc duszpasterską , sumienne wypełniając swoja posługę. Na czas urlopu do naszej parafii został przysłany administrator ks. Waldemar Niemiec.
Chcemy nadmienić, że nasza – Malecka społeczność od dziesięcioleci była postrzegana przez okoliczne  wioski jako wzór jedności i gospodarności. Swój wkład w to pozytywne postrzeganie w ostatnich latach wniósł ks. Proboszcz Jan Gawlas. Okoliczne miejscowości zazdrościły nam zorganizowania i sukcesów.   W chwili obecnej Malec jest tematem kpin i  dowcipów. Przyczynia się do tego stanu źle odbierany obecny ksiądz administrator.
Swe niezadowolenie społeczne delegacja parafian z Malca przekazała Księdzu Biskupowi.  Podczas wizyty w kurii powiedziano nam: „ Proszę cierpliwie czekać i zachować spokój do  zakończenia urlopu ks. Jana – drzwi do Malca ma otwarte” . Tak uczyniliśmy , jednak czas pokazuje, że to nasze cierpliwe i spokojne czekanie wykorzystuje kilka osób by dalej destabilizować sytuację parafii. Również wielu parafian w imię protestu uczęszcza na msze św. do sąsiednich parafii – wielu też zrezygnowało w ogóle z niedzielnych mszy świętych, szczególnie młodzież.
Papież Franciszek  mówił że: „duchowni  powinni dobrze wsłuchiwać się w głos wiernych, aby poznać ich problemy, pochylić się nad nimi  i wspólnie im zaradzać „.
Takim milczącym głosem wiernych Parafii Malec jest spontanicznie utworzona lista mieszkańców (w ciągu dwóch dni),  którzy podpisując listę proszą o powrót ks. Jana do nas - na  swoją parafię. Jest to głos niemal 90% zdeklarowanych mieszkańców . Trzeba wziąć pod uwagę , że nie wszyscy podczas zbierania głosów byli obecni. Podpisów nie zbierano wśród dzieci. Dołączamy oryginalną listę ok.700 parafian, którzy nie akceptują ks. administratora - jego poczynań i zachowania.
Mamy gorącą nadzieje ,że ten milczący-jednak potężny głos zagłuszy kilku "krzykaczy", by podjęta decyzja przez ks. Biskupa zaowocowała w naszej społeczności spełnieniem obietnicy powrotu Ks. Jana  , który jest w stanie odbudować zgodę i harmonię wśród parafian. Mimo wszystko niektóre  podjęte decyzje i zachowania utkwią w pamięci mieszkańców Malca na długie lata.
Prosimy Księdza Biskupa o wysłuchanie naszego głosu .
 W imieniu parafian wpisanych na listach - SZCZĘŚĆ BOŻE

      

modlitwa


.."Biegną bardzo szybko myśli moje..,
Wznoszą się Panie wysoko do Ciebie...
Chociaż serce moje jest pełne, jednak pustkę czuję.
Nie stać mnie na wzniosłość, uroczyste słowa...
(tyle się wzniosłości w życiu nasłuchałem).
Nie wiem, co powiedzieć...
Nie będę się skarżył,
A wstydzę się prosić,
Wszak Ty, Boże, wszystko lepiej wiesz ode mnie.

Ktoś mnie bardzo skrzywdził,
Ktoś mnie nie rozumie,
Tamci oczekują, że wszystko dostaną,
Cokolwiek by chcieli -
Inni się dziwują, że dobro istnieje
Że ja jeszcze wierzę w zwykłą ludzką dobroć...
Ty, Boże wiesz wszystko,
Wszystko wiesz najlepiej...
Więc przyjmij te słowa
modlitwy mej prostej
,
Słowa zwykłe i proste,
I dziecięco szczere - "..
O  Panie,  Boże,  
miej  nas  Wszystkich  w Swej   opiece.

LIST OD MIESZKAŃCÓW MALCA PRZEKAZANY NA RĘCE BISKUPA PIOTRA GREGERAMalec, 7 stycznia 2014r.

KURIA DIECEZJALNA
                                                                     BIELSKO-ŻYWIECKA
43-300 Bielsko-Biała

ul. Żeromskiego 5a

       Parafianie Malca zostali zaskoczeni nagłą decyzją podjętą przez Ks. Biskupa Diecezji zwalniającej z dniem 4 stycznia 2014 roku Księdza Jana Gawlasa z obowiązków proboszcza parafii Św. Jana Kantego Malcu. Księdzu Janowi został udzielony urlop zdrowotny i nakaz leczenia. Nie kwestionując potrzeby leczenia wielu z nas uważa, że mogło ono być podjęte bez odwoływania z obowiązków proboszcza. Ks. Jan Jest świadomy swej choroby i deklaruje podjęcie leczenia niezwłocznie. Po drugiej stronie wagi na szali należy bowiem położyć zasługi Księdza Jana w posłudze duszpasterskiej w Malcu. Są one niezaprzeczalne. Przed siedmioma laty przejął parafię bardzo zaniedbaną, która dziś jest przykładem gospodarności.                   

    Nie będziemy enumeratywnie wymieniać wszystkich dokonań, była okazja ich podsumowania podczas wizytacji w 2013 roku. Ks. Jan jest skromnym, lecz inwencyjnym człowiekiem, cechuje go postawa zbliżona do nauki i działań obecnie wdrażanych przez Papieża Franciszka.

     Uwagę zwraca też nieokreślenie Księdzu Janowi bieżącego statusu, czy ma dołączyć do grona bezdomnych? Przed końcem roku wydał wszystkie środki finansowe na zobowiązania, w szczególności na spłatę ostatniej raty za organy (30 tys. PLN).

    Przypuszczamy, że na decyzję wpływ miały nieustające donosy na Księdza kilku parafian, w tym nie wszystkich działających z obiektywnych pobudek. Szkoda, że zamiast nieść pomoc drugiemu w duchu chrześcijańskiej wiary, swą aktywność podjęli tylko na niwie najprostszych rozwiązań-zmiany.

    Nie chodzi nam o wskrzeszanie jakiegokolwiek  konfliktu. Liczymy na rozważne dalsze decyzje dotyczące Ks. Jana, danie szansy na aktywne życie kapłańskie i owocne niesienie posługi duszpasterskiej. Wielokrotnie w przeszłości od Ks. Jana słyszeliśmy, że zżył się z Malcem, jemu Służy i tu chciałby w przyszłości spocząć. 
Z takim stanowiskiem identyfikuje się bardzo wielu mieszkańców Malca.