nagłówek

nagłówek

Święty Jan Kanty

WITAMY NA ARCHIWALNEJ STRONIE PARAFII MALEC - JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ AKTUALNĄ STRONĘ PARAFII WEJDŹ NA:
http://malec.duszpasterstwa.bielsko.pl/

Nasz Patron–Ś
w. Jan Kanty, właściwie nazywał się Jan Wacięga, a urodził się w naszej miejscowości, w Malcu - pod Kętami, stąd Kanty.

modlitwa

.."Biegną bardzo szybko myśli moje..,
Wznoszą się Panie wysoko do Ciebie...
Chociaż serce moje jest pełne, jednak pustkę czuję.
Nie stać mnie na wzniosłość, uroczyste słowa...
(tyle się wzniosłości w życiu nasłuchałem).
Nie wiem, co powiedzieć...
Nie będę się skarżył,
A wstydzę się prosić,
Wszak Ty, Boże, wszystko lepiej wiesz ode mnie.

Ktoś mnie bardzo skrzywdził,
Ktoś mnie nie rozumie,
Tamci oczekują, że wszystko dostaną,
Cokolwiek by chcieli -
Inni się dziwują, że dobro istnieje
Że ja jeszcze wierzę w zwykłą ludzką dobroć...
Ty, Boże wiesz wszystko,
Wszystko wiesz najlepiej...
Więc przyjmij te słowa
modlitwy mej prostej
,
Słowa zwykłe i proste,
I dziecięco szczere - "..
O  Panie,  Boże,  
miej  nas  Wszystkich  w Swej   opiece.LIST OD MIESZKAŃCÓW MALCA PRZEKAZANY NA RĘCE BISKUPA PIOTRA GREGERAMalec, 7 stycznia 2014r.

KURIA DIECEZJALNA
                                                                     BIELSKO-ŻYWIECKA
43-300 Bielsko-Biała

ul. Żeromskiego 5a

       Parafianie Malca zostali zaskoczeni nagłą decyzją podjętą przez Ks. Biskupa Diecezji zwalniającej z dniem 4 stycznia 2014 roku Księdza Jana Gawlasa z obowiązków proboszcza parafii Św. Jana Kantego Malcu. Księdzu Janowi został udzielony urlop zdrowotny i nakaz leczenia. Nie kwestionując potrzeby leczenia wielu z nas uważa, że mogło ono być podjęte bez odwoływania z obowiązków proboszcza. Ks. Jan Jest świadomy swej choroby i deklaruje podjęcie leczenia niezwłocznie. Po drugiej stronie wagi na szali należy bowiem położyć zasługi Księdza Jana w posłudze duszpasterskiej w Malcu. Są one niezaprzeczalne. Przed siedmioma laty przejął parafię bardzo zaniedbaną, która dziś jest przykładem gospodarności.                   

    Nie będziemy enumeratywnie wymieniać wszystkich dokonań, była okazja ich podsumowania podczas wizytacji w 2013 roku. Ks. Jan jest skromnym, lecz inwencyjnym człowiekiem, cechuje go postawa zbliżona do nauki i działań obecnie wdrażanych przez Papieża Franciszka.

     Uwagę zwraca też nieokreślenie Księdzu Janowi bieżącego statusu, czy ma dołączyć do grona bezdomnych? Przed końcem roku wydał wszystkie środki finansowe na zobowiązania, w szczególności na spłatę ostatniej raty za organy (30 tys. PLN).

    Przypuszczamy, że na decyzję wpływ miały nieustające donosy na Księdza kilku parafian, w tym nie wszystkich działających z obiektywnych pobudek. Szkoda, że zamiast nieść pomoc drugiemu w duchu chrześcijańskiej wiary, swą aktywność podjęli tylko na niwie najprostszych rozwiązań-zmiany.

    Nie chodzi nam o wskrzeszanie jakiegokolwiek  konfliktu. Liczymy na rozważne dalsze decyzje dotyczące Ks. Jana, danie szansy na aktywne życie kapłańskie i owocne niesienie posługi duszpasterskiej. Wielokrotnie w przeszłości od Ks. Jana słyszeliśmy, że zżył się z Malcem, jemu Służy i tu chciałby w przyszłości spocząć. 
Z takim stanowiskiem identyfikuje się bardzo wielu mieszkańców Malca.
                                  

Relikwie

W dniu 30  XII 2013 r. relikwie św. Jana Kantego, św. Jana Pawła II i św.Siostry Faustyny zostały wystawione w szklanej gablocie w naszym Kościele.
Teraz wpatrują się w serca nasze i wypraszają potrzebne łaski.